100% klimatkompenserade frakter med Shiplink

Alla frakter som bokas med Shiplink klimatkompenseras. Vi arbetar för skillnad och har därför ett samarbete med företaget Atmoz Consulting för klimatkompensation. Vi ser detta som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan och driva utveckling för framtidens frakter!

Vad innebär 100% klimatkompenserad frakt?

Klimatkompensation innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp som man kompenserar för. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall, samtidigt som man själv är duktig på att minska och att sortera avfallet så krävs det en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas.

Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för klimatkompensation. De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar och plantering eller bevarande av skog.

Vi har tagit fram ett sigill för er som använder Shiplinks frakttjänster. Vill ni använda Shiplinks sigill för 100% klimatkompenserad frakt på er hemsida eller i trycksaker så finns det att ladda ner, klicka här.

Klimatprojektet bidrar till dessa globala mål

Förutom en minskad klimatpåverkan bidrar också klimatprojektet till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Projektet finns idag i 170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå de "Globala målen" till år 2030.

Vad är "Globala Målen"?
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Mer information om de "Globala Målen" finns på Globalamalen.se.

Utvalt klimatprojekt - Karnataka Solar, Indien


Solenergiprojekt - Karnataka Solarprojektet utnyttjar Indiens generösa soltimmar och omvandlar dem till el, som matas in i det indiska elnätet. Projektet har en dubbel påverkan - det främjar ren solenergi och gynnar regionens invånare ekonomiskt.

Karnataka är den åttonde mest folkrika delstaten i Indien och kännetecknas av sin rika flora och fauna. Cirka 25 % av de indiska elefanterna och 10 % av Indiens tigrar lever här. Delstaten är starkt beroende av monsunregnen mellan juni och september, med nederbördsmängder som varierar från 50 till 350 cm. Dock hotar en förväntad uppvärmning på ca 2,0 °C år 2030 att minska monsunens nederbördsnivåer, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för människor och djur. Jordbruket i Karnataka är särskilt känsligt för dessa förändringar.

Karnataka Solarprojektet har en årlig kapacitet att förhindra utsläpp av ca 425 000 ton koldioxid genom att ersätta förorenande kolkraft. Detta bidrar effektivt till minskad klimatpåverkan och är ett viktigt steg i riktning mot en hållbar framtid för Karnataka.

Koldioxidreduktion: 426 731 ton CO2e / år
Certifiering: Gold Standard
Typ av projekt: Solenergi
Projektnummer: Gold Standard ID: GS7534

Frågor & svar!

Vilket projekt går pengarna till?

Vi arbetar med ett storskaligt klimatprojekt inom solenergi som ligger i staten Karnataka i Indien. Mer om det kan du läsa ovan. Eller gå till den här sidan.

Vilket företag arbetar ni med för klimatkompensation?

Vi arbetar tillsammans med företaget Atmoz Consulting som grundades 2006. Vars affärsidé är att erbjuda företag samt privatpersoner tjänster inom klimatområdet.

Hur har man kontroll att pengarna går till rätt saker?

Projektet kontrolleras kontinuerligt och är Gold Standard certifierat. Detta medför kontroll så att pengarna går till rätt ändamål.

Var laddar jag ner Shiplinks klimatsigill?

För att ta del och använda Shiplinks sigill/ikon för 100% klimatkompenserad frakt, klicka här.

Har du fler frågor eller funderingar om frakter?

Besök vårt hjälpcenter för att hitta mer information eller kontakta vår kundservice!

Tel. 010-20 706 66

Frakta klimatsmart med Shiplink, kom igång på nolltid!

Frakta enklare, billigare och klimatsmart med Shiplink. Skapa ett kostnadsfritt företagskonto, en allt-i-ett lösning för företagets alla frakter. Kom igång på några minuter!