100% klimatkompenserade frakter med Shiplink

Alla frakter som bokas med Shiplink klimatkompenseras. Vi arbetar för skillnad och har därför ett samarbete med företaget Atmoz Consulting för klimatkompensation. Vi ser detta som ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan och driva utveckling för framtidens klimatsmarta frakter!

Vad innebär 100% klimatkompenserad frakt?

Klimatkompensation innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Den åtgärden ska leda till en minskning av utsläpp som är lika stor som de utsläpp som man kompenserar för. Det kan liknas vid att man betalar någon för att ta hand om ens avfall, samtidigt som man själv är duktig på att minska och att sortera avfallet så krävs det en sista hantering av det avfall som inte kan undvikas.

Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för klimatkompensation. De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar och plantering eller bevarande av skog.

Vi har tagit fram ett sigill för er som använder Shiplinks frakttjänster. Vill ni använda Shiplinks sigill för 100% klimatkompenserad frakt på er hemsida eller i trycksaker så finns det att ladda ner, klicka här.

Klimatprojektet bidrar till dessa globala mål

Förutom en minskad klimatpåverkan bidrar också klimatprojektet till FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Projektet finns idag i 170  länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå de "Globala målen" till år 2030.

Vad är "Globala Målen"?
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Mer information om de "Globala Målen" finns på Globalamalen.se.

Utvalt klimatprojekt - Sri Balaji, Indien


Biobränsle - Kraftverket Sri Balaji i Indien använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar därigenom med grön el. Kol är den vanligaste energikällan i Indien och användandet av jordbruksavfall vid Sri Balaji reducerar CO2e-utsläppen med ca. 29 000 ton per år.

I och med att kraftverket drivs av organiskt avfall från regionen, bidrar projektet till förbättrad klimatpåverkan både lokalt och globalt. Det innebär även en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen eftersom Sri Balaji köper jordbruksavfallet från de lokala bönderna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Koldioxidreduktion: 29 000 ton CO2e. per år
Certifiering: CDM – Gold Standard
Typ av projekt: Biomassa
Projektnummer: UNFCCC ID: 362, Gold Standard ID: GS382

Frågor & svar

Vilket projekt går pengarna till?

Vi arbetar med ett klimatprojekt inom biobränsle som ligger i Sri Balaji i Indien. Mer om det kan du läsa ovan. Eller gå till den här sidan.

Vilket företag arbetar ni med för klimatkompensation?

Vi arbetar tillsammans med företaget Atmoz Consulting som grundades 2006. Vars affärsidé är att erbjuda företag samt privatpersoner tjänster inom klimatområdet.

Hur har man kontroll att pengarna går till rätt saker?

Projektet kontrolleras kontinuerligt och är CDM och Gold Standard certifierade. Detta medför kontroll så att pengarna går till rätt ändamål.

Var laddar jag ner Shiplinks klimatsigill?

För att ta del och använda Shiplinks sigill/ikon för 100% klimatkompenserad frakt, klicka här.

Har du fler frågor eller funderingar om frakter?

Besök vårt hjälpcenter för att hitta mer information eller kontakta vår kundservice!

Tel. 010-20 706 66

Frakta klimatsmart med Shiplink, kom igång på nolltid!

Frakta enklare, billigare och klimatsmart med Shiplink. Skapa ett kostnadsfritt företagskonto, en allt-i-ett lösning för företagets alla frakter. Kom igång på några minuter!